2010.09.22. 12:27 Krisztus rabszolgája

Titok sáfár (06)

Tovabbi alapigazsagok megosztasa. Barat feketevel, rabszolga zolddel. Hirdettessek a jo hir minden hallo fulnek!

A saját erőből való "engedelmesség" nem visz előre, de a "bűnbánó szívet nem veted meg ó Uram"!

Hat hogyan vetne meg, hisz o adta! Nagy fonaksag lenne a reszerol, hogy mevesse azt ami akarata szerinti, amit kimunkalt a Lelek altal! Orul az ember, annak is, hogy mikor vegre banta, Isten nem vetette meg. Milyen jo, Uram, hogy nem vetetted meg. Milyen jo, hogy meghallgatod imadsagainkat.

A hited szerint, mivel minden ember csak a rosszat akarja, ergo, egy ember sem akarja elfogadni Isten bocsánatát sem.

Elnezest, nem az en hitem szerint, hanem a Biblia szerint. amint meg van írva: "Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem (roma 3, zsoltar 14, zsoltar 53). Ezzel van a baj, a te bajod, az arminianizmus baja: hogy a teljes romlottsagot nem hiszitek, nem ismeritek el. Ha helytelen a diagnozis, helytelen a kezelesi modszer is!

Azonban mivel egyesek üdvözülnek, és persze van szó a Bibliában eleve elrendelésről és kiválasztásról (nem is kevés),

Ami minden jozan eszu embernek csak egyetlen dolgot jelenthet: azt amit jelent. Az eleve elrendeles eleve elrendelest jelent, a Biblia kijelenti, ti pedig nem hiszitek.

azokból azt következteted, hogy némely embert kiválaszt Isten, és elvégzi, hogy akarjon, és így megmenekülhessen.

Megmenekuljon, nem “hessen”. Es nem kovetkeztetem, hanem olvasom.

Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívővé lettek. Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontusz, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitinia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre:

Figyeld meg, hogy nem hit altal, nem az a hatalmas donto, valtozast hozo vegso eszkoz, hanem a Lelek megszentelo munkaja, azaz a meggyozese afelol, hogy Jezus Krisztus meghalt ERTEM! A Lelek megszentelo munkaja a Jezus Krisztusba valo hitrol valo meggyozes, Jezus Krisztus dicsossegenek (megvalto ertekenek) meglattatasa az addig vak ember szemeben. Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.”

Hit altal szenteltetunk meg, instant, pozicionalisan, jogilag, amikor elhisszuk/a Lelek elhiteti velunk, hogy Jezus meghalt ertunk. „Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ez után az ige után: "Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán", így szól az Úr: "Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom”. A Lelek az uj szovetseg megkotesevel gyoz meg afelol, hogy megszenteltettel. Az addigi koszivet jon, kicsereli es az uj szivet meggyozi a vilagos hivasokkal, parancsokkal es felszollitasokkal, amelyeknek az ujjaszuletett uj teremtes Lelki ember mar tud engedelmeskedni. „A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni.”

Másoknál ezt az akarást nem végzi el, így "jogosan" mennek a kárhozatra, hiszen ebből fakadóan ide lettek kiválasztva.

Igazsagosan, bunosseguk miatt. Hagyva lettek, vagyis igazsagosan „csak” azt kaptak, amiben a Teremto Isten, az O felszollitasara! megegyeztek: egy bunert egy halal. Egy napi munkaert egy penz. Erdem szerint es igazsag szerint csak ennyi jar: halal es orok karhozat. De Isten ugy osztogathatja javait, es az udvosseg az Ove, ahogy akarja, meg akkor is, ha azoknak akiknek nem ad az erdemeltnel tobbet (azt hittek tobbet kapnak a megegyezettnel), ez igazsagtalannak tunik, es zugolodnak miatta. Nem azert zugolodtak, hogy amazok nem annyit kaptak (abszolut ertekben) mint ok, hanem hogy ha azok azt kaptak amit nem erdemeltek, akkor ok miert nem kaptak tobbet, 1 penz helyett 12 penzt). Ha a valasztottak kegyelmet kapnak, a tobbiek miert nem? Azt mondod igazsagtalan kivalasztas. Ez csak azert van, mert gonosz a szemuk. Neked is gonosz a szemed! Mate 20. A kegyelem igazsagtalan lenne, ha nem tortent volna Krisztus aldozata. Tobbet adni mint amit valaki erdemel, az nem igazsagtalansag. Es nem adni mindenkinek tobbet annal, amit erdemel, az sem igazsagtalansag. Csak kivalasztas. A foldon nincs eselyegyenloseg, hanem Isten mindent szent, bolcs es szereto akarata szerint intez. Ne hirdesd azt, hogy Isten mindenkit egyforman szeret, mert nem igaz. „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.” Ezeket megkulonboztetett szeretettel szereti. Nem igaz az, hogy Isten Krisztusban kivalasztotta az egesz vilagon elo minden embert az udvossegre, es mindenkit egyforman szeret, es mindenkinek mindent egyforman a javara munkal!

Ez a kiválasztás igazságtalan személyválogatás lenne!

„Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla! Hiszen így szól Mózeshez: "Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok." Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás: "Miért formáltál engem ilyenre?" Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja?” A kivalasztas es a szemelyvalogatas ket kulonbozo fogalomkor. Az elso a kegyelemmel kapcsolatos, a masik az igazsaggal, es Krisztusban megvan mindketto. Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

Hála Istennek, mert Ő TÖKÉLETES, IGAZ, és ÚGY SZERETTE e VILÁGOT (nem csak azokra vonatkozik ez a szeretet, akiket kiválogatott a hitre, hanem az egész világot, minden embert) hogy aki hisz Ő benne, ... örök életet nyerjen. Isten az alapigazságokat egyszerű nyelvezettel és egyszerű érthetőséggel írta le.

Ez mind igaz! Isten tokeletes, es valoban a vilagot szerette. Ha megfigyelted, ezt leirja a „Janos 316” szerzoje is: ha azt akarta volna mondani, hogy a valasztottakat szerette, akkor azt mondta volna, de a vilagot szerette, hogy mindenkit aki csak jut meghallani, hivja. Ne felejtsuk el, hogy a vilagnak, meg az elkarhozoknak is nagyon jo az, hogy vannak a vilagon udvozulok. Azt se felejtsuk, hogy Isten irantuk is nyilvanit kegyelmet: nem halnak meg azonnal buneik miatt. A harag eszkozein is megmutatja kegyelmet. „Az Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek?” A Biblia vilagosan megmondja, kik azok, akik hisznek: a valasztottak. Egyszeru nyelvezet, vilagosan ertheto. Valodi akrobata aki ezt felremagyarazza!

Tehát azt állítod, hogy az egy igaz Isten az egyiknek hitet adott, a másiknak pedig nem adott.

Persze. „Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. De ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből.” Janos 10:27, 26, 28-29.

Agoston azt mondta: parancsolj Uram amit csak akarsz, es kepesits arra, amit parancsolsz.

Mit is írtál a mondat elejére? Ki mondta ezt? Mert ugye egyeseket képesít, másokat meg nem!? Ec-pec-kimehetsz alapon ... !? Vagy egyéb válogatás alapon? Vagy nevezzük KIVÁLASZTÁSnak! 

Valoban legjobban tesszuk ha annak nevezzuk ami, es aminek a Biblia nevezi. Akkor nem tevedunk, es nem vagyunk vadolhatok. Ime: „Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint.” Ec-pec kimehetsz? Isten akarata es tetszese neked ec-pec? Nyomorult allapotban vagy!

Ettől ez még személyválogatás! Ez nem a Biblia tanítása, hanem Ágostoné, és sajnos a tiéd is. 

Az Igazságos Isten pedig majd ez alapján számon kér!?  Ezt képessé tettem, bemehet a mennybe.? Ezt nem tettem képessé, mars a pokolba.? Bravó!

Vicces vagy. Nem, inkabb nevetseges. Vagy leginkabb: bolond! Ertsd mar meg vegre: a szemelyvalogatas azt jelenti: elferditeni az igazsagot, nem azt adni amit erdemel valaki: hanem annal kevesebbet! Annal tobbet adni nem szemelyvalogatas, hanem megmagyarazhatatlan, ertetetlen, dicsoitenivalo szeretetteljes kivalasztas. Az igazsagos Isten pedig majd a Roma 1 es 2 alapjan ker szamon es itel karhozatra, es senki sem mondhatja azt, hogy ha ilyen keptelennek, es tehetetlennek teremtett, akkor miert vadol?! Ha nem olvasod otthon a Bibliat, olvasd hat most: „Ha pedig éppen a mi hamisságunk teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát, akkor mit mondjunk? Emberi módon szólok: igazságtalan az Isten, hogy kiönti ránk haragját? Mert ha Isten igazsága az én hazugságom által lett naggyá az ő dicsőségére, akkor miért esem én még mindig ítélet alá, mint bűnös? Még ugyanis meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint, megmondatott Rebekának, hogy "a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek",úgy ahogyan meg van írva: "Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem." Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla! Azt mondod erre nekem: "Akkor miért hibáztat mégis? Hiszen ki állhat ellene akaratának?" Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás: "Miért formáltál engem ilyenre?" Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja? Az Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek? Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyenekké minket is elhívott, nemcsak a zsidók, hanem a pogányok közül is?

Ki engedte meg, hogy kifosszák Jákóbot, és kirabolják Izráelt? Vajon nem az Úr, aki ellen vétkeztünk? Nem akartak útjain járni, és nem hallgattak tanítására. Ezsaias 42:24. Nem engedelmeskedtek, mas forditasban.

Ott a válasz, amit írsz, csak nem látod! Miért is engedte meg Isten azt, hogy kifosztottak legyenek? MERT NEM AKARTAK ...  vagy a másik fordítás szerint: mert nem engedelmeskedtek ...

Helyes. De ez azert van mert…

Jaaaa, te mondod: nem is tudtak ... ! Én kérdezem: Akkor mit kér számon tőlük az igaz Isten? Azt, amit nem is tudtak tenni?

Miert ne kerne? Elenk adja es keri is. Isten szuveren, az ember tehetetlen es megis felelos, mert sajat maga az oka, maganak koszonheti tehetetlenseget. A keptelenseg nem mentesit a felelosseg alol, foleg ha magad vagy az oka.

„Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra.” Nem az udvozito Isten es Krisztus udvozito utja ismerheto meg a teremtesbol es a lelkiismeretbol, hanem Isten letezese, amelyet minden meg nem fekezett ember megtagad. Vesztere.

Akkor miért ÁLLÍTJA Isten, hogy eléd adtam az életet és a halált, VÁLASZD hát az életet? Vagy ez másodlagos fontosságú isteni szó?

Azert mondja, hogy akinek van fule hallja! Ezek olyan egyszeru kerdesek, es nagyon egyszeruek a valaszok is. Mashol pedig megmondja azt is, hogy kinek van fule, vagyis akinek van, miert van! Hogy senki ne dicsekedjen, mert sokan hajlamosak. Pont mint te. Azert mondja, hogy akit ujjaszult a lelek, tudja mit tegyen, merre menjen. A Bibliat csak az ujjaszuletett lelki ember erti, csak az fog az igenek engedelmeskedni tudni es engedelmeskedni, es megtenni azt amit az ige parancsol. Es nem utolso sorban, egy kicsit masodlagos fontossagu is, ahoz kepest, hogy: „Önmagamért, önmagamért cselekszem, hogy engedhetném, hogy gyalázzanak? Nem adom másnak dicsőségemet! Ezsaias 48:11. Amit csak akar az ÚR, megteszi az égen és a földön és a mélységes tengerekben. Zsoltarok 135:6 Ezután is csak én leszek! Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg? Ezsaias 43:13. Mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett (egy regebbi irasodban irtad, hogy a teremtett vilag felett van csak donto akarata, az ember felett nem, na ez itt most megcafol!), hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Janos 17:2. Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Janos 5:21. Baratom, te nem olvasod a Bibliat?

Mert hát az ember csak gonosz, és nem is tud mást tenni! Ez IGAZ! De Isten nyújtja a szabadulást! Nézz fel rá! Fogadd el! "Bánjátok meg bűneiteket ..."

Nem a jót kell akarni tenni, hanem megalázkodni, hogy nekem nem megy, legyél Te az én Uram és megmentőm!

Kell tenni! Nagyon kell tenni! Mindenkinek ezt mondom. Aki pedig megtette, es elkezdi veregetni a mellet, hogy tole fuggot, eszebe juttatom, megtanitom hogyan mukodik a szuletes. A megalazkodas is a Lelek kegyelmi ajandeka! Ilyet az ember nem tud tenni, mert ez jo, es az ember jot tenni nem tud, sem Isten igejenek es akaratanak engedelmeskedni. Minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni.

Isten meglatasa, buneim banasa, Krisztus ertekenek meglatasa, mind mind Isten munkaja a Lelek altal. Azt hiszem nalam punkosdistabb ember nincs a kornyeken! Csak raadasul biblikus is vagyok. Istennek hala, es Ove a dicsoseg.

Roma 8:7 minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Engedelmeskedni.

Igen a test törekvése ellenségeskedés, nem is tudja magát Istennek alávetni, és ezért van szükség ennek felismerésére és az őszinte alázatra és bűnbánatra.

Vilagos! A bunbanat a Lelek ajandeka, a latas, meglatas, megertes, meghallas es felismeres Isten munkajanak az eredmenye, az alazat a Lelek gyumolcse. Ezek mind mind olyan dolgok amelyek az utcan, a testi emberben nem szaladgalnak! Meg szerencse, hala Istennek, hogy nem varja, hogy mindez amit te felsorolsz, az megtortenjen, hogy mindezt az ember megtegye. Ez lehetetlenul sok, ez maga a valosagos megvaltozas, az ember szamara lehetetlen udvozules. Ezek utan Isten mar semmit sem kell csinaljon az emberrel. Ez nem evangelium, hanem egy nyaktoro badarsag, amitol az emberek elriadnak. Krisztus a szabadito, aki megszabadit annak a hatalmabol es rabsagabol, buneim rabsagabol, aki mindezek megcselekveseben megakadajoz, mert ezt o nem akarja. Mert o embergyilkos, hazugsag atyja, es azt suttogja, ha ezeket megteszem, nekem nagyon rossz lesz. Igy akar elvesziteni. De Krisztus megkotozi a bennem lakozo es uralkodo vilagi szellemet (efezus 2:2) es ELETRE KELT. MERT HALOTT VOLTAM.

Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Janos 3:6.

Most pedig, uram, az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy az Úr az, aki visszatartott téged a vérontástól és attól, hogy magad segíts magadon. Úgy járjanak ellenségeid, mint Nábál, és akik vesztedre törnek, uram! 1Samuel 25:26.

Továbbra sem a megtérés esetét látjuk. Azt igen, hogy Isten az Ő hatalmával megvéd valakit. Ezt tagadta valaki körülötted a keresztyének közül?

Nagyonis szorosan ossze van kapcsolodva ez a kerdes a megteressel. Isten szuverenitasa minden felett, a bun felett is, szoros osszefuggesben van a megteres kerdesevel. A megteres Isten kegyelmes megfekezesenek es ujjaszulesnek az eredmenye.

Persze hogy tagadjak! Eszrevetlenul tagadjak es tagadod te is, amikor nem ismerik fel Isten szuveren munkalkodasat a vilagban, es a gonosz szandek megfekezeset minden egyes emberben, halandoban es szivben. 1 Mozes 6:3 Akkor ezt mondta az Úr: Ne maradjon lelkem örökké az emberben. A maradjon itt azt is jelenti, hogy kuzdjon, kuszkodjon, ellenaljon. Mashol, ugyanaz a gondolat: A törvénytiprás titokban már folyik, csakhogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnnie az útból. Itt az egesz vilagrol beszel, es minden halandoban munkalkodo es uralkodo hatalomrol.

Isten megnyitja a szivet, osszetori a sziklazuzo porolyel es a Lelekkel, nem varja hogy a bent kuksolo vak suket megkotozott rab megnyissa az ajtot, hanem bemegy es megkotozi az eroset es zsakmanyt szed maganak.

Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, 1Mozes 6:5.

Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, s ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséged törzseihez! Ezsaias 63:17.

Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Roma 14:23.

Ez a te helytelenül összeollózott válaszod az előző ézsaiási kérdésre, de nem a Biblia válasza!

A Biblia válasza az Ézsaiásban található! Könnyen megtalálható.

Nem veletlen ollozas volt am. Azt akartam mondani, hogy ujjaszuletes elott minden cselekedet bun, es ujjaszuletes utan is Isten megengedesetol vagy megfekezesetol fugg, hogy vetkezunk vagy nem. Mi mindig csak vetkeznenk, hivo emberekkent is. Nem mi tartjuk meg magunkat.

Minden ember bunos termeszetu, es ezert vetkezik is, es mindig csak vetkezne, gonoszt cselekedne. Mert testi, es nem lelki, a testi mindig elobb van es utana a lelki, meg nincs ujjaszulve felulrol. Mindent amit addig tesz amig nem hivo, meg ha a vilag szemeben nem is rossz, az bun, egyreszt. Masreszt Isten lelke az, aki kuzd minden egyes emberrel es ellenall es megfekezi, hogy lejebb sulyedjen, vetkezzen (a Lelek es a gyulekezet – megfekezo so - majd elvetetik es a vilag fejre all, ugye). Isten az, aki meg tud, es amikor akar, meg is fekez tettlegesen, kulso korulmenyek altal, vagy a sziv kormanyzasa altal, a vetkezestol. Amikor nem fekez meg, nem azert vetkezek mert nem fekezett meg, bar ugy tunhet, hanem azert mert az en termeszetem bunos, es Isten megfekezese nelkul csak vetkezni tudok. Igy kormanyozza Isten a vilagot. Mindenki egy iranyba huz. Ha Isten akarja, hogy ne menjenek arra, nem engedi. Ha akarja, es neha szuksege van egy bunre, megengedi. Nem o tol, hanem az oszton, o csak megengedi. Nem all fenn az, hogy egy arulora lenne szukseg, de senki sem akarja elarulni. Csak meg kell engedje. Minden mas iranyba, a rosszon kivul, Isten visz. Mondjak az angolok: ha latsz egy teknost egy pozna tetejen, az biztos nem egyedul kerult oda.

A teknősnek nem adott értelmet Isten, de az embernek igen!

Annal rosszabb/vetkesebb (aki tobbet tudott, az tobbet, nagyobb buntetest kap) es sajnos ellenszegulese miatt semmivel sincs beljebb, mert azt az altalanos ertelmet amit Istentol kapott, azt gonoszsagukkal, bunszeretetukkel, bunt szereto rab osztonukkel, a Satan uralkodasanak koszonhetoen (megis teljesen felelosen!) feltartoztattak es az igazsagnak ellenaltak. Volt fejuk, de mivel szerettek buneiket, kidobtak az ablakon. Es Isten errol nem tett semmit. Bar vilagos, Isten szuverenitasanak megertese es a fenti igek alapjan, hogy ha akarta volna, tehetett volna tobbet is, mint hogy csak szollitsa/hivja/parancsolja oket. Azert karhoznak el, mert Isten nem akarta annyira udvosseguket? Nem, hanem azert mert bunosok. Ha halalos beteg vagyok, es a mento gyogyszer nem jut el idejeben, es meghalok, miert halok meg? Mert nem jutott el hozzam, vagy mert beteg voltam, sajat vetkem miatt?

Nem az ember ertelmenek koszonheto, hogy megtert. Nem valami eredetileg benne levo jonak! Valaszol a Biblia arra, hogy mi miert vagyunk kulonbek a nemhivoknel? Persze! Ime: „Mert ki tesz téged különbbé? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?1Kor.4:7. Kulonbek vagyunk? Igen. Minek/kinek koszonhetoen? Sajat magunkank, dontesunknek vagy akaratunknak? Annak is, de nem elso sorban. Helyes dontesunk es jo akaratunk elott Isten all. „Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket.” (Fil. 1:6, 2:13, 3:21) Akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Jn. 1:13

Isten munkaja. O kezdett el vonzani, befolyasolni, adta az akarast, tetszese miatt, valtoztat erovel es azzal a hatalommal, amelyert dicsoitjuk, hogy megszabaditott buneink rabsagabol! Nem a mi akaratunk miatt, hanem az Ove miatt. MIATT, MIATT, MIATT. Valos ok, vegso ok. Nem magam miatt, nem rajtam al, nem el billentem. Istenen, es kegyelmi valasztasan, hogy kegyelembol legyen, es nem erdem szerint.

Ha fent vagyok, Istennek koszonheto. De nem a nemhívő ember akarata ellenére lesz az ember "fent"! 

Ime itt a bizonyitek, hogy te sem erted azt, amire az elobb azt kerdezted: tagadja-e valaki a korulottem levo keresztyenek kozul! Te is tagadod. Regebben kuldtem egy szakaszt az Arthur Pink Isten szuverenitasa cimu konyvbol, es azt mondtad, megertetted hogyan is kormanyozza Isten a gonoszokat es jokat egyarant. Ugy a nemhivo mint a hivo ember egyedul Istennek koszonheti, (ezert mindenert egyedul Ove a dicsoseg, es tesz Isten mindent a maga dicsosegere), hogy „fent” van. Hitler lent volt, mert bunos szandekait Isten szabadjara engedte. Nem kellett lelokje, vagy tolja lefele. Eleg volt csak engedni. Abraham Lincoln, David es minden mas ember feljebb van, mert Isten nem engedi, hogy tobbet vetkezzen, termeszete es szandeka szerint, mint amennyit Isten AKAR. Ha pedig megfeljebb van, a megtertseg zonajaban, az is kizarolagosan Isten emelesenek koszonheto. Amikor a hivo megszentebb es odaszantabb lesz, Istennek koszonheto. Amikor Isten akarja, es ugy latja jonak, hogy megprobaljon/megmutasson/tanitson, mindent jora forditson azok eleteben akik szeretik/akiket szeret/akiket eleve elrendelt, mindenek felett Krisztusnak dicsoseget szerezzen, hogy megjobban szeressuk es ertekeljuk aldozatat/lassuk tehetetlen keptelensegunket, akkor lejjebb engedi a kezet, az ember pedig ennek koszonhetoen, de sajat megmarado bunos lefele huzo termeszete miatt zuppan egyet, addig amig Isten kezet alul el nem eri. Igy kormanyozza Isten a vilagot. Madzagon. Nelkule semmi sem lett ami lett. Igy van az, hogy pont az van, amit Isten akar. Ha az Apcsel 2:22-23 igaz, bizony akadt volna millio ember aki szivesen elarulja Jezust, Isten akarata szerint. „Izráelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket! A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek.” Miert halt meg Krisztus? Isten akarta, hogy szent haragjat kielegitse, a valasztott nep helyett. „Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért.” Ezsaias 53:10, 12. Isten akar dicsoseget szerezni Krisztusnak, akit eleve elrendelt, ezert lett bun es bunos is. „Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg tiértetek,” 1Pt. 1:20. Hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beírva a megöletett Bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. Minden nem valasztott imadni fogja a gonoszt, es nem Krisztust.

Egy erdekes, idevago ige: Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is - jót cselekedve - ajánlják lelküket a hű Teremtőnek. 1Pt. 4:19. Ha Isten azt akarja, hogy szerettei, szentjei szenvedjenek, es ezaltal megszentelodjenek, akkor kell is valaki, aki altal szenvedjenek, akiket majd meltan sujt az itelet, hogy epp azt akartak, amit Isten akart. „Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen” 2Thessz. 1:6. Erdekes, nem?Mert ha Isten igazsága az én hazugságom által lett naggyá az ő dicsőségére, akkor miért esem én még mindig ítélet alá, mint bűnös?” Roma 3:7. Ha Isten dicsoseget akarja megmutatni haragjaban, miert iteli el azokat, akikre haragszik. Akarja, akarja, akarja, akarja. Vegye eszre mindenki, hogy nem csak az igaz, hogy „azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.” 1Tim. 2:4. Tobb mindent akar Isten, de mindenek elott es mindenek felett dicsoseget, es magat megmutatni, megismertetni. Ezert allnak elo a nehezen ertheto dolgok, de a kijelentett igazsagnak ellentmondani es kitekergetni veszedelem. Isten akarja es akarataval megfeleloen letezik a gonosz a vilagon, es tokeletes kormanyzasa alatt marad mindvegig, amig egyszer es mindenkorra le nem szamol vele.

Ezsaias 26:9-10 „Lelkem hozzád vágyódik éjjel, teljes szívből kereslek téged. Mert ha ítéletet tartasz a földön, igazságot tanulnak a világ lakói. Ha a bűnös kegyelmet kap, nem tanul igazságot. Becsületes országban (a mennyben) is álnokul él, és nem nézi az Úr fenségét.” Az Ur szeme elott is fellazadna a bunos, ahogy az meg is tortent Isten szeme elott a mennyben, es megtenne ujbol, ha az Ur meg nem engedte volna, hogy megtortenjen, feltorjon, meglatszodjon a gonosz, altala megmutassa igazsagat, kegyelmet, es leszamoljon vele. A kivalasztas nelkul, amnesztiaszeruen megkegyelmezett bunos, ha nem lenne pokol, fellazadna a mennyben is. Ezert Isten nem akarhatta es nem akarhatja, ezert nem dontott ugy, hogy minden embert udvozit. Mindenki nem uszhatja meg!

Ha lejebb engedi a kezet, en lejebb vagyok, de nem o a hibas.

Csak óvatosan és részben osztom ezt, ugyanis, amikor kiskorú a gyereked, fogod a gyerek kezét az úton. Ha hibázik, abból még nagyon keveset tanul.  Amikor nagyobb, elengeded, és a gyerek dönt. De a te leengedett kezed nem azt jelenti, hogy a gyerek szükségszerűen lejjebb kerül! De nagyobb felelősséget és döntéskört kapott.

Az elengedett bunos kotelezoen es szuksegszeruen, termeszetenek koszonhetoen lejjebb kerul! Feljebb meg jobban kibovitettem. Az ember nem marad fent egyedul. Ez a helyes megertese a bunos termeszetnek.

O dontott, igazgatott, meghatarozott. En ott kellett volna maradjak fent, de arra kepes nem vagyok.

Magam, egyedül nem, de adta az Ő Szellemét, hogy vígasztaljon, vezessen, és elvezesse az övéit minden igazságra. Ez visszautasíthatod, és élhetsz vele.

Amikor adja a Szellemet, akkor az azt jelenti, hogy benned lakik, beled koltozott, ujjaszult. Az elso mondatod helyes, es belefutottal egyedul: kire igaz a kijelentes? Az Oveire! Akik nem maguknak koszonhetik, hogy Ovei, hanem neki. Miatta az ovei. Aki nem az Ove, annak szol a kulso hivas, es azt visszautasithatod. Aki az Ove, annak is megengedi neha hogy megkemenyitse szivet, lejebb engedi, de csak tanitas es megszenteles celjabol. A hivo ember is ellenallhat a Lelek bunfelfedo munkajanak, az megvilagito valtoztato iget olvasva donthet ugy, hogy eletet nem valtoztatja meg, bunet nem hagyja el. Ezt Isten megengedi, de nem a vegtelensegig/karhozatig, hanem bolcs tervenek megfeleloen. Peldaul, hogy legyen 51-ik Zsoltar.

Isten akarta Krisztust, a Golgotat, es kegyelmet megmutatni, mindenek felett, jobban mint azt, hogy Adam ne vetkezzen. Ez az elsodleges szandeka. Kivalasztotta Krisztust, neki pedig valasztott menyasszonyt. Hogy dicsoitsuk Krisztust aldozataert, o pedig az Atyanak adja vissza a dicsoseget. Egy Szentharomsagbeli szeretetkapcsolatnak vagyunk az eszkozei. Dicsoseg neki.

Szerintem nem valaszoltal a regebbi kerdesemre: hogyan imadkozol.

Bocsánat, én úgy gondoltam, hogy válaszoltam. Akkor ismét, és konkrétan: Ebben a példázatban (amely a magatol novekedo vetesrol szol: „azután alszik és felkel, éjjel és nappal: a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan“ mk. 4:7) Isten azt a munkát végzi, amelyben a magból növény lesz, ahol az Ő igéje által újjászületés, vagy felülről fogantatás, Élet lesz.

Pontosan. Azt a munkat, hogy miutan hirdettuk az iget, Isten szulje ujja az embert, hitesse vele el az iget, es teritse meg. Vagyis: hogy kegyelmezzen neki, irgalmazzon neki. Vagyis: nyujtsa neki is. Nekunk ugy tunik, hogy ha nyujtja, most nyujtja, most gondolta meg magat, most dontott efelol, imank alapjan, de ez nem igy van, hanem a vilag kezdete elott dontott, es mindent eleve elrendelt, meg az imainkat is. Ha ezt a munkat Isten nem vegzi, az emberek nem ternek meg, hiaba predikalunk. Amikor az imamban azt mondom, Istenem add, hogy ez az ember megterjen, akkor helyesen, es biblikusan beszelek, es kalvinista vagyok. Nyisd meg a szemet es a szivet, allitsd a te utadra, fekezd meg, allitsd meg a bun utjan, pontosan a kegyelem helyes megerteserol beszelunk. Espedig, hogy nem az ember, a hallgato kell meg tegyen valamit, hanem Isten. Krisztus nem csak meghalt, hogy megbocsasson annak aki keri, hanem el is vezet Istenhez es a bunbanasra. Krisztus tobbet tesz az oveiert, mint csak kulso hivast intez. Elhiv! Az elhivas eredmenye mindig a megteres es udvosseg, tehat nem lehet egyenlo a kulso hivassal. Es a hivok es szentek mindig valasztottaknak, elhivottaknak, es megszentelteknek neveztetnek. Nem ok a cselekvok. „Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket”

Ezt az igét is küldtem akkor! Róm 8,26 Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

Vagy talán te tudod a helyes ima formát? És valami elv alapján meg szertnéd ítélni más imáját? Mi célból? Kiokítás céljából? Helyreigazítás céljából?

Ha te tudsz tobbet, te tanits, tanits kerlek. Ha en tudok tobbet, akkor fogadd el a tanitast. A tokeletes format nem tudom, de a helyeset igen, es azt is tudom miert. Azt is tudom, ha cseppet is jozan vagy, imaidban ellentmondasz tanitasodnak! Ime a tanitasodnak megfelelo ima: Uram, koszonom, hogy adtal alkalmat, bocsanat, hogy megkaparintottam az alkalmat, hogy tegyek bizonysagot Embernek. Koszonom hogy volt mit mondjak, koszonom, hogy Krisztus meghalt minden emberert aki valaha elt, azokert is akik most a pokolban szenvednek, akik a vegsokig ellenaltak a hivasnak. Koszonom, hogy nem mentetted meg oket akaratuk ellenere, bar tudom te nagyon azt akartad volna, valoban azt akartad, hogy megmenekuljenek. Kerlek Embert is hagyd beken es vard meg hogy dontson, turd el ha meg sok evig nem dont, es kozben ezerszer vet ellened, szurkalja szent szemed, es haragot gyujt maganak a harag napjara. Tarts kerlek tiszteletben szellemi vaksaganak koszonheto igazsaggyulolo szabad akaratat, es ne tegy tobbet a hivogatasnal. Kopogtass turelmesen es varj, amig halalra alussza magat. Ne haragudj, de en se orulnek, ha az en gonosz akaratomat felulirnad, akaratom ellenere udvozitenel, biztos o sem orulne neki. Koszonom, hogy ennyire szeretted az egesz vilagot, hogy meghagytad a dontes jogat. Sajnos Ember meg mindig nem akar megterni, de meg kitudja mi lesz ezutan. Pedig erdekes, mert en azt hittem a vilagi emberekrol, hogy mindenki nagyon akar megterni, es te nem engeded, eleve elrendelesed miatt. Azt hittem te lennel a hibas karhozatuk miatt, ha valasztanal. Mostmar latom, hogy nem akarnak. Annyira nem akarnak, hogy ki is mondjak: nem tudok hinni. Lehet megse mindenkie a hit? Koszonom magamnak, hogy hittem, es hogy elfogadtam.

A helyes ima: Koszonom, hogy szivemre helyezted ezt az embert, iranta valo mento szeretetet adtal, Lelked altal kimunkaltad ilyen merteku megszentelodesemet. Koszonom, hogy felneveltel, novelted hitemet, hogy ertsem, hogyan mukodik az ujjaszuletes, mi az ember resze, mi a hirnok resze, es mi a te reszed. Hol masnak mutatsz kegyelmet, elole se menj, kerlek. Tamaszd fel, hivd eletre, szuld ujja, mentsd meg, szabaditsd meg, tord ossze, allitsd meg, fekezd meg, gyozd le ellenallasat, nyisd meg szemet. A te orok tervednek es valasztasodnak megfeleloen surgesd megteresenek pillanatat, add hogy inkabb hamar legyen mint kesobb, hogy ne halmozzon tovabbi bunt, es ne szurkalja tovabb szent szemed es bosszantsa szent orrod. Add uram, hogy beteljen az udvozulendok szama, es elvihesd menyasszonyod es eljohessen a te orszagod. Hozz, munkalj valtozast, a te dicsosegedre, Ember szabadulasara es oromere, es a mi oromunkre es megerosodesunkre, hogy meglassuk: nem hiaba letezik meg ido, hanem meg van kegyelem, es nem rovidult meg karod, meg van hatalmad menteni es veghezvinni akaratod.

Sok indítéka van annak, hogy miért imádkozunk emberek megtéréséért: Menjünk sorba: 

- mert fáj az elvesző elveszett volta,

Isten munkaja a hivokben a menteni vagy, es a minden emberert torteno imadkozas parancsanak valo engedelmeskedes. Ez jo. Es mivel jo, nem belolem szarmazik, hanem O munkalta ki. Tehat ha akarja, hogy imadkozzak valakiert, elvezet oda, felemel arra a szintre. Ha nem akarja, hogy imadkozzunk valakikert, megengedi, hogy engedelmeskedes helyett TV-t nezzunk.

- mert Isten ezt ránk bízta,

Parancsolta. Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen."

- mert Ő adott életet mindenkinek, mégpedig céllal, (hogy Őt dicsőítsük)

Igen. Mindent rendeltetésének megfelelően készített az Úr, még a bűnöst is: a veszedelem napjára. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által.

- mert egyedül Ő szántja az életünket,

Ezt a szot, hogy szantani, amit gyakran hasznalsz, nem ertem, nem talalom a Bibliaban. Nem tudom, hogy a Lelek melyik munkalkodasat akarod kifejezni vele.

- Ő szól az emberhez kétszer vagy háromszor,

„Hiszen szól az Isten így is meg amúgy is, (a helyesebb forditas) de nem törődnek vele. (csak a szo nem eleg) Álomban, éjszakai látomásban, amikor mély álomba merül az ember, vagy a fekvőhelyén szendereg, akkor ad kijelentést az embernek, és intelmeire pecsétet tesz. Így téríti el az embert a rossz cselekedettől, és így óvja meg az embert a kevélységtől.” Job 33:14-17. Isten gondviselo keze igy munkalja ki a megterest. Szollitgat igehirdeto altal, belso gondolatok altal, veszedelem, felelem altal, es a vegen elteriti a valasztottat es megmenti eletet.

- Ő állítja az embert döntés elé,

Vilagos. Csak az ember buneit szeretve annyira vak, hogy ott all, de nem latja mi elott all. Nem latja, hogy az elet es halal dontese van elotte. Az elhivottaknak pedig az Ur ad akarast is, meg veghezvitelt, es ujjaszuli oket, vilagossagot gyujt szivukben, hogy befogadjak Jezust.

- Isten hívja megtérésre az embert,

Es elhivja az eletre a valasztottat.

- Ő szólítja meg az ige által,

A kulso fulet, es a lelek altal ad hallast, hogy a hallasbol legyen hit. „Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni.” Mate 11:27.

- Nála van a bocsánat,

O mar megbocsajtott, es örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, (mi haragudtunk Istenre, ezert Isten is haragudott rank; ha o megbekeltetett, akkor O megbocsajtott, minket pedig ravett, hogy ne haragudjunk tovabb), még inkább üdvözíteni fog élete által. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

Mult idoben kell hirdetni. Az a valodi hit probaja.

- Ő szül újjá. 

Akit akar, amikor akar, hatalmasan munkalkodo Lelke altal. Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából (mintha akkor helybe, egyszer csak megkegyelmezett volna, irgalmazott volna nekunk) üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által.

A legnagyobb miertre, a valodi kerdesre nem valaszoltal. Lehet nem tettem fel eleg vilagosan, lehet, teves hited miatt, nem is tudod megerteni a kerdest. Ha Isten mindent megtett az ember udvozuleseert, es ami hatra van az mar csak az ember resze, valasztasa/dontese, akkor miert, mi okbol imadkozunk? Azaz Istenhez! Es nem az embert surgetjuk, gyozkodjuk, esetleg kerleljuk. Ha elmondtuk az evangeliumot, es mar csak az kell tortenjen, hogy az ember eldontse, hinni fogja amit mondtunk neki, miert Istenhez imadkozunk, miert hozza folyamodunk, es mit kerunk tole, es miert nem az emberhez? Ha Isten mindent megtett, amit csak tehetett az emberert, miert imadkozunk es kerunk valamit, amit nem hataroztal meg pontosan, Istentol. Miert kerjuk azt, hogy vegezze el az ujjaszulo munkajat? Miert mondtad, lasd lejebb azt, hogy Isten tudja, te nem tudod hanyan tertek meg szolgalatod folytan? Miert kell meg Isten munkalkodjon, hogy megteres legyen az eredmeny? Mit kell Isten tegyen meg a hallgato eleteben? Meg szoljon? Azt kered, hogy ne csak 2-3szor szoljon? Szoljon hangosabban, hatha jobban meghallja? Talan „szantson” is, ne csak vessen? Esetleg a „szantas” elkesziti a talajt, es segiti, eloidezi vagy biztositja az eredmenyt? Milyen munka ez? Esetleg nem toresi munka? Nem sziv toreserol van szo? Kosziv osszetoreserol? Isten agyuval lo az egerre? Porolyt es kardot emel egy szabad akaratu emberre? Szukseg van ilyen kemeny eszkozokre es munkara? Szabad ilyet tegyen? Szabad meglagyitsa a szivet? Van ereje es hatalma, tapasztalata ilyet csinalni? Van joga sziven szurni, ugy, hogy utana az ember semmi mast ne akarjon csak megterni, „Isten labat megfogni”, Krisztust megragadni? Hala Istennek engem is kivalasztott, kifizette buneim arat Krisztus keresztjen, es a kello idoben elhivott, megszabaditott buneim szornyu rabsagabol, szivemet osszetorte, akaratomat mevaltoztatta es megszabaditotta, uj engedelmes szivet adott, es kimunkalta, hogy szeressem Krisztust es a torvenyt.

Ezenkívül azt is mondja: Mert aki kér, mind kap ... és hit által minden lehetséges ...

Minden, ami elore elkeszittetett, az mind lehetseges. Nem mi iranyitjuk Istent hitunk altal, hanem Isten iranyit minket hitunk altal, mely tole van.

-És mert öröm, és hála tölt el bármilyen imameghallgatás után.

Nagy orom van a mennyben egy bunos megterese felett! O hany ember van, aki buneit nem latja, es nem ismeri el.

Ő adja, nyújtja a hitet, én pedig elfogdhatom, vagy elutasíthatom!

Nincs igei alap erre.

Az elfogadás "teljesítményén" csak a botor ember kérkedik.

Nagy botor vagy! Isten legyen irgalmas minden hamis tanitoval, es nyissa meg szemuket hamar, hadd hirdettessek az evangelium, mely Isten hatalma a mi udvossegunkre!

Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké. Ámen. 

Szólj hozzá!


Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

Nincsenek hozzászólások.